Rageyendrawî partî azadîy kurdistanPAK le merr gyan bext kirdnî hevall ‘adil kyanpûr(hêrbodlurr)

Her wek le rojanî pêşûda, serçawekanî parrtî azadîy kurdistanPAK, ta radeyek layenî grîng û şarawey gyan bextkirdnî hevallî pêşmerge û têkoşerî rîzekanî parrtî azadîy kurdistan “‘adil kyanpûr”yan le qaw da; paş bedwadaçûnî wird û sax bûnewey zanyarîye bedest geyiştuwekan, radegeyenîn û piştrrastî dekeynewe ke zîndanî syasîy”‘adil kyanpûr”, nek le akamî mangirtin le xwardin, bellkû le layan rêkixrawî îtla’atî spay pasdaranewe be fermanî hsîn taîb, be lêdanî derzî jehrî “raysîn”, têror krawe. Ber le ‘adil kyanpûr, jmareyekî dîkeş le zîndanyanî syasîy hukimdraw û bê hukmî ew girtûxaneye, her bew terze lenaw brawn. Ew tawananeş derxerî ew rastîyen ke taran roj be roj faşîstanetir le tek rollekanî netewe xak dagîr kraw û bindestekanî çwarçêwey împirratorîy êran, reftar dekat.

Termî hevallî şehîd ‘adil kyanpûr, le katêkda rêga be kes û karekey nedra le nzîkewe bîbînin, le keşuhewayekî tenraw be kontirroll û çawdêrî hêze dagîrkerekan û dam û dezga sîxurrî û têrorîstîyekanî dewlletî dagîrkerda,le gorristanî gundî bikhmey mescêd suleyman, bexak espêrdra.
Hevall ‘adil kyanpûr wek kurre lurrêkî tînûy maf û azadîy, be pîr dîskors û bangewazî neteweyî parrtî azadîy kurdistan bo yekxistnewey gişt pêkhatekanî netewey gewrey kurd û yekbûnewey lurr le gell kurd,hat û, le xermananî2718da xoy geyande rîzekanî parrtî azadîy kurdistan. Ew be ogrîyewe mawey sallêk wek pêşmerge le gurdanî serdar es’edî bextyarî le tîpî zagrosîPAK, xizmetî kird . ‪’adil ke le rîzekanî pêşmergeda be “hêrbod lurr” nasra bû,be xêrayî qonaxekanî perwerdey syasîy û leşkirîy brrî û le qûllîy û bayexî gutarî neteweyî parrtî azadîy kurdistan geyişt. Her boye lew maweyeda bo behêz kirdnî ew gutar û sitratîjîye, komellêk peyamî rû be lurristanat bllaw kirdewe. Beweşe newêsta û bo berrêkxistin kirdnî ew gutar û prroje neteweyye grînge berew lurristanat û mellbende lurrinşînekanî bin destî êran, gerrayewe.
Hevall ‘adil eger çî huşyarane hewlî deda le çwarçêwey sîstemî dujmin da derfetî cûlle û têkoşan brrexsênêt, bellam qînî karbedestanî dewlletî dagîrkerî fars le têkoşanî rollekanî netewekeman le lurristanat, be radeyek bû ke tenanet beder le yasa û ‘urfe nasrawekanî xudî dewllet, ‘adil kyanpûr le layan îtla’atî spay pasdaranewe gîra û dwacar le bêdadgayekda be bê ewey maf û derfetî girtnî parêzerî pê bden, sê sall zîndanyan be serda sepand.
Keysî ‘adil wate lurr bûn û pêşmerge bûn le rîzî partêkî serbexoyîxwaz û têkoşan le pênaw weseryek kewtnewey lurr le gell kurd, be hoy hestyarîy û le rastîyda tirsêk ke dewlletî dagîrkerî êran lêy heye, le jêr çawdêrîy rastewxoy taran û nûsînegey serokî rêkixrawî îtla’atî spay pasdaran axund hsîn taîb da bû. Taran, ‘adlî bend krawî bo wergirtnî zanyarîy û dîmaney telefzyonîy ke têyda dij be rêbazekey û parrtî azadîy kurdistan, bidwêt xistbuwe jêr guşarewe. Bellam hevallî xebatgêrr ‘adil kyanpûr kurrî azay lurr, ne hîç razêkî dirkand û ne dîmaney telefzyonî û lêdwan djî rêbazekey û parrtekey qbûll kird. Boye nek her le qonaxî lêkollînewekanda,bellkû le paş hukim dranîş, le layan îtla’atî spay pasdaranewe, eşkencey cesteyî û derûnî dedra.eşkencegeranî dujmin le gell her zebrêk le ‘adilyan deda be wşey zibrîş daxî xoyan le kurd û lurr û pêşmerge û PAK hellderrşit.
‘adil kyanpûr le pênaw denghellbrrîn be djî hukim û reftarî bêdadî dagîrkeran, rojî 4î befranbar le girtûxaney şîbanî ehwaz, mangirtnêkî terr le xwardinî dest pê kird û hewallî mangirtnekey geyande derewey zîndan û rêkixrawekanî mafî mrov. Paş pênc roj le mangirtnekey, nîwerroy rojî pêncişemme 9î befranbar tîmêk le îtla’atî spay pasdaran, be nawî pêrrageyiştin, deçne klînîkî pzîşkîy girtûxaneke û tawanêkî djî mrovîy dexullqênin û derzîy jehrî “raysîn” le ‘adil deden. Se’at 11:10î rojî şemme 11î befranbar, tîmekey îtla’atî spay pasdaran, deçnewe girtûxaneke û be ambulansêk ‘adil, berew bîmaristanî xumeynî deben û paş dillnya bûn le mergî, bo şwêne winke û allozkirdnî rûdaweke, termî bê gyanî ‘adil le nexoşxaney xumeynîyewe berew nexoşxaney “ebû zer” û paşan bo sardxaney “komplo” le tenîşt berrêweberayetîy agahîy ehwaz, radegwêzn.
Bemcore dujminî dagîrker, karbedestanî dewlletî fars, mîratgranî reza maksîm û emîrehmedî celadî lurristan, bo bexeyall çawtirsên kirdnî newekanî bî meryem û ‘elîmerdanxanekan û pêşgirtin be rabûnî neteweyî le beranber sîstemî dewllet-netewey rezaxanîy le lurristan, tawanêkî djî beşerîy dîkeyan xullqand.bellam her wek reza maksîm û kurrekey û xumeynî sererray zebir û zengekanyan, awatî dabrrandinî yekcarîy lurryan le kurd û twandneweyan le nasnamey farisda, birde jêr gill; bêguman mîratgranîşyan her bew terze ser denênewe. Rewtî xo nasînewe û yekbûnewey lurr le gell kurd û rabûnî lurristanat berew pêş derrwat û gerranewey bo nîye.hawkat henasew hawar û peyvekanî hevallî şehîd ‘adil kyanpûr, mekoy xebat û têkoşanî ew: parrtî azadîy kurdistan û leşkirî lêhatûy radanî dagîrkeran, spay mîllîy kurdistan, awedantir û pirr rêbwartir dekat.
Sllaw le gyanî pakî hevallî şehîd ‘adil kyanpûr(hêrbodlurr)
Serkewê bûjanewey neteweyî lurristanat û xebatî netewey gewrey kurd
Le pênaw serbexoyî û bedewlletbûnda
Partî azadîy kurdistanPAK
14 befranbarî2721k
4 januyey 2022z
Share Button

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *