بیانیە پارت آزادی کوردستان بمناسبت بیست و ششمین سالگرد جنایت انفال

26 سال از آغاز جنایت “انفال” ملت کورد در جنوب کوردستان گذشت.

26 سال پیش، دولت اشغالگر عراق، زنجیرە عملیات ضد انسانی موسوم بە “انفال” را علیە ملت کورد بە اجرا گذاشت.

“انفال”عملیات ژنوساید ملت کورد بود. ژنوساید ملت کورد در انظار دولت‌های جهان انجام گردید، اما در زمان وقوع آن نە سازمان ملل و نە قدرت‌های بزرگ جهان، لب نگشودند و سکوت اختیار کردند.

آنچە بە دولت عراق امکان انجام چنین جنایتی داد، همانند همەء جنایاتی کە طی 5 قرن گذشتە تقسیم کنندگان و اشغالگران کوردستان علیە ملت کورد آفریدەاند، نبود دولت و حاکمیت ملی کورد بود. اگر کورد دارای دولت و حاکمیت سیاسی خود بود، هرگز هیچ دولتی قادر نبود این چنین، نقشە امحای جمعی آن را بە اجرا گذارد و زنان و کوردکان و پیر و جوان این ملت را زندە بگور نماید.

فرزندان ملت کورد، نباید زخم عمیق انفال را هرگز بە فراموشی بسپارند؛ تنها جنایت انفال کافی است تا حاکمیت هر دولت اشغالگری بر کوردستان برای همیشە مردود شناختە شود؛ زندە بگور کردن کودکان کورد کافی است برای آنکە دروغ “ملت واحد” و سراب”فدرالیزم” و “دمکراتیزە کردن” دولت‌های اشغالگر توتالیتار، خاک گردند و استخوان‌های قربانیان انفال بە پایەهای معنوی تشکیل دولت مستقل کوردستان مبدل گردند. رفتارهای سیاسی نخست وزیر کنونی عراق، بار دیگر این حقیقت را اثبات می‌کند کە ماندن در چارچوب دولت‌های اشغالگر کوردستان، بلایی است کە همیشە می‌تواند ملت کورد را دچار مصیبت نماید.

تا آنجا کە بە مسئولیت جامعە جهانی مربوط می‌شود، زمان آن فرا رسیدە است کە دولت‌ها و مجامع و محافلی کە داعیە دفاع از حقوق بشر و انسانی کردن چهرە سیاست و دمکراتیک کردن روابط بین المللی را دارند، موانع تحقیق برابری حقوقی-سیاسی ملت کورد با دیگر ملت‌های منطقە و جهان را از میان بردارند و ملت کورد را برای تشکیل دولت خودی و برقراری جامعەای آزاد و دمکراتیک یاری دهند. جبران مصائبی کە در 500 سال گذشتە تنها بە خاطر کورد بودن، بر این ملت رفتە است، تنها با برسمیت شناختن حق تعین سرنوشت همیاری برای کسب حاکمیت سیاسی و وحدت ملی و سرزمینی آن، امکان پذیر است.

 

پارت آزادی کوردستان

کمیتە مرکزی

25 خاکلیوە 2714 کوردی

14 آوریل 2014 میلادی

Share Button

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *