تنھا با استقلال کوردستان و انحطاط ریاست ایران است کە کشتار فرزندان رشید کورد خاتمە می یابد.

حکومت اشغالگر ایران کە بە درازای عمر ننگینش،از ھیچ گونه ظلم و ستمی در حق مردم کوردستان و فرزندان ملت کورد کوتاھی نکردە،در ادامەی استبدادش ھدایت عبدالەپور زندانی سیاسی را اعدام نمود!…
مسببین اعدام(تھران)بە اطلاع نزدیکان شھید ھدایت رساندند کە فرزندشان 20روز پیش اعدام گردیدە است.

در حالی کە علاوە بر خانوادە،وکیل وی نیز در جریان اجرای این حکم جنایتکارانە نبودەاند

اعدام زندانیان سیاسی کورد،ھمزمان است با کشتار بی وقفەی کولبران کورد کە بە دلیل اوضاع سخت زندگی و معیشت،برای تامین ھزینەھای ناچیز زندگی مجبور بە پیمودن کوھستانھا و کورەراەھای مرز قرادادی می باشند.

افزایش جنایات تھران برضد ملت کورد نتیجەی نداشتن استقلال سیاسی و دولت مستقل کوردی و نتیجە حاکمیت اشغالگرانەی ایران بر ملت کورد می باشد…

یگانە راە کوتاھی دادن بە کشتار ملت کورد و کوردستان،تلاش بی وقفە،انقلاب و بیرون راندن نیروھای اشغالگر تحت فرمان تھران از وطنمان ورسیدن بە بزرگی و استقلال کوردستان می باشد!…

بدینوسیلە پارت آزادی کوردستان مراتب تسلیت و ھمدردی خود را با خانوادەی شھید عبدالەپور و خانوادەی کولبرانی کە در این مدت با تیراندازی عوامل رژیم شھید شدەاند اعلام می دارد!…
و ھمزمان دشمن اشغالگر را مطمئن می نماید کە در روز موعود کە چندان ھم دور نیست تاوان کشتار فرزندنمان را با آتش کینەی پیروز مبارزین رشید و سپاھیان جان بر کف سپاه‌ ملی کوڕدستان خواھد داد و در این آتش مقدس خواھد سوخت…
پارت آزادی کوردستان در تلاش است با آگاە نمودن حکومتھای بین المللی و انجمن ھای داخلی کشور فشارھای واردە بر رژیم ایران رابیشتر نمودە و عرصە را بر آنھا تنگ نماید!…

پارت آزادی کوردستانPAK
22جۆزەردانی2720 کوردی
11ژوئن 2020 میلادی

Share Button

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *