فارسی

  • شێرکۆ سەلیمی: توهم یا واقعیت؟
    خبر تشکیل نیروی نظامی منسجم و یکپارچه به نام سپاه ملی کوردستان از طرف پارت آزادی کوردستان(پاک) در روزهای اخیر لرزه بر تن دشمن...